CEANGLAICHEAN

 

http://www.maoilioscaimbeul.co.uk/images/skye_october07%20125_web.jpgLrach-ln le brdachd na 18mh, 19mh agus 20mh ln: www.bbc.co.uk/alba/foghlam/larachnambard

 

Blog le Alec Finlay: www.the-road-north.blogspot.com/2010_10_01_archive.html 

 

Urras Leabhraichean na h-Alba: fiosrachadh air leabhraichean, sgrobhadh agus sgrobhadairean na h-Alba aig www.scottishbooktrust.com

Coiscim: foillsichear leabhraichean brdachd Ghaeilge agus corra leabhar Gidhlig:

www.coisceim.ie

 

An lrach-ln aig Sabhal Mr Ostaig, a cholaiste Ghidhlig san Eilean Sgitheanach:

www.smo.uhi.ac.uk

  

Lrach-ln Urras Shomhairle MhicGill-Eain, a chuir air bhonn an lrach seo far am faighear fiosrachadh air a bhrd ainmeil Somhairle MacGill-Eain (1911-1996):

www.somhairlemacgilleain.org

 

An lrach-ln aig Comann Gidhlig Inbhir Nis:

www.gsi.org.uk/

 

An lrach-ln aig Leabharlann Brdachd na h-Alba:

www.spl.org.uk 

  

An lrach-ln aig Strlann, buidheann, stidhichte ann an Sternabhagh, a tha a cruthachadh stuthan do sgoiltean air feadh Alba:

www.storlann.co.uk